שאלות נפוצות

Teenage Students Asking Teacher Question In IT Class

התקנת מערכות סולאריות – בתים פרטיים, מבנים מסחריים, משקים חקלאיים (רפתות, לולים ומחסנים)קירוי למגרשי ספורט ברשויות/ מועצות מקומיותהתקנת מערכות קרקעיות / שדות סולאריים